Allkristna Polisförbundet är:

  • en samfundsneutral förening för poliser, polisanställda och polisstudenter som har eller söker en kristen livssyn,
  • som varje år anordnar en konferens för gemenskap, bibelstudium, samtal och bön,
  • som tagit fram en “polisbibel”, dvs. ett Nya Testamente med berättelser om tro och polisverksamhet,
  • som har systerorganisationer över hela världen, vi har bland annat haft utbyte med England, Nordirland, Tyskland och USA.

IMG_9696