Intervju med Petko, polis från Bulgarien – Roffa Thorwaldsson

BULGARISK POLIS BESÖKTE ALLKRISTNA POLISFÖRBUNDETS ÅRSKONFERENS I SÖDERTÄLJE 2010

petkoTill allas stora glädje fick Allkristna Polisförbundets 28:e årkonferens besök av Petko. En mycket energisk och korrekt polisman som är stolt över sitt yrke. Eftersom det inte är varje dag som man träffar kollegor från Bulgarien intervjuade jag honom om de arbetsförhållanden som han normalt befinner sig i.

Petko arbetar i yttre tjänst som ansvarig för säkerheten i Sunny Beach vid Svarta havet i Bulgarien. En turistort med mer än en miljon besökare årligen. Även många svenskar hittar dit och tyvärr är det ofta unga nordbor som ger anledning till ingripanden. Mycket beroende på att alkoholen ska vara den billigaste i Europa… Det handlar också om att “rädda” dem, eftersom de under ruset blir lätta rånoffer.

Att arbeta som polis i Sunny Beach har både för och nackdelar, menar Petko. Arbetspassen kan bli långa om något händer. Normalt sett så ska det vara åtta timmar, måndag t.o.m. fredag, om man jobbar dagtid som han gör. Semester får de inte ta ut på sommaren men kompenseras genom att de kan vara lediga i två månader på vintern. Dock inte mer sammanhängande tid än maximalt en månad.

En vanlig dag för Petko börjar med en morgonsamling för alla chefer, då de går igenom vad som hänt och vad som förväntas hända. Därefter har Petko en utsättning med yttre personalen och delar ut arbetsuppgifter. Han åker själv ut och patrullerar och när något inträffar kallas han till platsen. På ett sätt påminner hans arbete om en yttre befältjänst. Han säger själv att han tillhör mellanskiktet bland chefer.

Tidigare jobbade Petko under 13 år i en insatsstyrka och han har blivit beskjuten vid tre tillfällen…

Prisbilden i Bulgarien är ungefär som i Sverige men lönerna är katastrof! En polisman tjänar motsvarande 3200:-/månaden och en mellanchef ungefär 4500:-/mån. Poliser anses som högt betalda i Bulgarien. Petkos fru, som är lärare tjänar ungefär 1500:-/mån. Om man sedan måste betala en hyra på omkring 3000:-/mån så förstår man hur lätt det är att få det att gå ihop.

Hyrorna är ganska höga eftersom det är så nära till Svarta Havet och turistnäringen.

Något som oroar är att välutbildade människor ofta lämnar Bulgarien för högre löner i andra länder, vilket naturligtvis hämmar utvecklingen i hemlandet. Petko säger själv att om han varit yngre så skulle det vara frestande att stanna kvar i Sverige och arbeta eftersom lönerna är så höga.

En polis i Bulgarien får gå i pension efter 30 års tjänst och det är inte många som stannar längre på grund av att pensionen inte blir högre även om man jobbar kvar. Det är då bättre att ta ett annat arbete.

Petko är stolt över att vara polis och han pappa var polis före honom. Att bli polis är dock inte så lätt i ett land med hög arbetslöshet. Man måste ha bra kontakter och underförstått anar jag att man måste “smörja” rätt personer i alla fall.

Petko hälsar alla poliser välkomna till Sunny Beach med det bästa vädret, de bästa stränderna och de bästa hotellen!

Roffa Thorwaldsson