Nästa konferens

Årskonferensen 2019

Det är ännu inte bestämt var Allkristna Polisförbundets 37:e årskonferens kommer att äga rum. Den nya styrelsen fick uppdraget på årsmötet i september 2018 att jobba med frågan.

Mer information kommer att dyka upp här!