Kontakta oss

Allkristna Polisförbundets styrelse

Elizabeth Lindau, Sydvästra Götaland, är ordförande.
E-post: elizabeth.flink(at)polisen.se

Anders Ögren, Västra Götaland, är kassör.
Mats Nilsson, Halland, är sekreterare.
Allkristna Polisförbundets PlusGiro-konton: 5 91 90-9 (bibelkontot) samt 36 11 20-9

Allmänna frågor: